ax

ax
n.
1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). Ax, az qala yadımdan çıxmışdı. Ax, nə gözəldir! – Ax, necə kef çəkməli əyyam idi! M. Ə. S.. <Əvvəlinci azarlı:> Ax! Ax! Vallah, bilmirəm ki, bu nə dərddi ki, gəlib yapışıb yaxamdan. C. M.. <Sara:> Ax, fələk! Bu nə fəlakətdir məni saldın, mən ki ömrümdə bir kəsi incitməmişəm. C. C..
2. Məzəmmət, töhmət, danlaq bildirir. <Ağa Mərdan:> Ax, məlun gör nə mərtəbədə qaim və xəsis adamdır. M. F. A.. <Əşrəf:> Ax, onun əlindən nələr çəkmədim? A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”